Sociálně Terapetické Dílny

Sociálně terapeutické dílny (STD) Pržno - Dílny u Kapličky

MOTTO:

"Tvůrčí činnost a práce, dokáže naplnit člověka radostí. Výrobek, který byl vytvořen vlastníma rukama, je nezaměnitelným originálem. Výsledek rukou se tak stává jedinečnou stopou, kterou si každý z nás přeje na tomto světě zanechat."

Pracovníci STD

Služba zahrnuje základní činnosti, které jsou uvedeny ve Veřejném závazku zde

Mezi tyto činnosti patří např.  pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Kapacita sociálně terapeutických dílen je 50 osob. Provoz je zajištěn od pondělí do pátku od 8 do 16 hod.

Charakteristika jednotlivých dílen:

Keramická dílna - uživatelé se zde mají možnost naučit různé způsoby zpracování hlíny, včetně výroby užitkové a dekorativní keramiky (např. hrnek, mísa, džbán, soška, svícen, šperk, bytová dekorace aj.).
Šicí dílna - dílna je zaměřena na širokou škálu činností - např. tkaní na rámu, vyšívání, plnění a zašívání výrobků (využití této dovednosti - zašívání svého oblečení), pletení, háčkování, zpracování vlněné příze, výplní do textilu aj.
Košíkářská dílna - uživatelé mají možnost naučit se zpracovávat přírodní materiál - pedig, ze kterého jsou následně vyráběny dekorativní i užitkové předměty - např. košíky, tácy, obaly na květináče, bytové dekorace aj.
Zemědělská terapie - nabízí uživatelům možnost pěstování a množení bylinek, květin, ovoce a zeleniny ve skleníku a také na menších venkovních záhoncích ve stylu francouzské zahrady. V rámci zemědělské terapie se uživatelé rovněž podílejí na úpravě venkovních prostorů (pletí chodníků, zametání, úprava sportoviště, hipoterapie, aj.). Zemědělská dílna má zázemí v prvním patře, je využívána především za nepříznivého počasí a v zimním období, kde uživatelé vyrábějí zejména dekorativní květináče, obrázky či papírové brikety. Výroba briket zároveň podporuje environmentální zásady organizace (zpracování skartovaných papírů, letáků, časopisů aj. již nepotřebných tiskovin).
Klubovna - uživatelé mohou využít také místnost pro posezení s ostatními uživateli, nebo v případě potřeby odpočinku s možností uvaření kávy či čaje. Uživatelé jsou zde pracovníky podporováni zejména ve zdravých sociálních vazbách, v základech stolování a etikety.
Dílna na výrobu svící a mýdel - dílna se zaměřuje na výrobu parafínových a gelových svící, taktéž na glycerinová mýdla za použití silikonových a plastových odlévacích forem. Na výrobu svící a mýdel jsou rovněž využívány různé příměsi - aroma, barviva aj.
Výtvarná dílna - jedná se o dílnu využívající různé výtvarné techniky, které rozvíjejí kreativitu uživatelů (např. malba, ubrousková technika, práce s papírem aj.).
Dřevařská dílna - dílna se zaměřuje na práci se dřevem a přírodními materiály (šišky, kůra, větvičky, žaludy aj.), používání ručního nářadí (kladívko, smirkový papír, pilníky, dláta apod.).

Organizace Náš svět p. o. je v letech 2022-2024 zapojena do realizace projektu "Podpora služeb sociální prevence 2022+″ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Projekt zajistí financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby Sociálně terapeutické dílny.
Kontakty:

Marie Milatová

vedoucí sociálně terapeutických dílen (STD)

tel. č. 558 605 679, 720 538 244

email: m.milatova@nassvetprzno.cz

Bc. Petra Marie Šimková, DiS.

sociální pracovnice DZR a STD

tel. č. 558 605 618, 724 544 507

email: p.simkova@nassvetprzno.cz