Sociálně Terapeutické Dílny

Sociálně Terapeutické Dílny (STD) Pržno - Dílny u Kapličky

Usilujeme o to, aby práce v dílnách byla vyhledávanou a smysluplnou součástí života uživatelů a zároveň poskytovala příležitost k navazování a upevňování mezilidských vztahů.

Kapacita sociálně terapeutických dílen je 50 osob.  Provoz je zajištěn od pondělí do pátku od 8 do 16 hod.

Služba zahrnuje základní činnosti, které jsou uvedeny ve Veřejném závazku zde

Mezi tyto činnosti patří např.  pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Charakteristika jednotlivých dílen:

Keramická dílna - uživatelé se zde mají možnost naučit různé způsoby zpracování hlíny, včetně výroby užitkové a dekorativní keramiky (např. hrnek, mísa, džbán, soška, svícen, šperk, bytová dekorace aj.).
Šicí dílna - dílna je zaměřena na širokou škálu činností - např. tkaní na rámu, vyšívání, plnění a zašívání výrobků (využití této dovednosti - zašívání svého oblečení), pletení, háčkování, zpracování vlněné příze, výplní do textilu aj.
Košíkářská dílna - uživatelé mají možnost naučit se zpracovávat přírodní materiál - pedig, ze kterého jsou následně vyráběny dekorativní i užitkové předměty - např. košíky, tácy, obaly na květináče, bytové dekorace aj.
Zemědělská terapie - nabízí uživatelům možnost pěstování a množení bylinek, květin, ovoce a zeleniny ve skleníku a také na menších venkovních záhoncích ve stylu francouzské zahrady. V rámci zemědělské terapie se uživatelé rovněž podílejí na úpravě venkovních prostorů (pletí chodníků, zametání, úprava sportoviště, hipoterapie, aj.). Zemědělská dílna má zázemí v prvním patře, je využívána především za nepříznivého počasí a v zimním období, kde uživatelé vyrábějí zejména dekorativní květináče, obrázky či papírové brikety. Výroba briket zároveň podporuje environmentální zásady organizace (zpracování skartovaných papírů, letáků, časopisů aj. již nepotřebných tiskovin).
Relaxační místnost - uživatelé mohou využít také místnost pro posezení s ostatními uživateli, nebo v případě potřeby odpočinku s možností uvaření kávy či čaje. Uživatelé jsou zde pracovníky podporováni zejména ve zdravých sociálních vazbách, v základech stolování a etikety.
Dílna na výrobu svící a mýdel - dílna se zaměřuje na výrobu parafínových a gelových svící, taktéž na glycerinová mýdla za použití silikonových a plastových odlévacích forem. Na výrobu svící a mýdel jsou rovněž využívány různé příměsi - aroma, barviva aj.
Výtvarná dílna - jedná se o dílnu využívající různé výtvarné techniky, které rozvíjejí kreativitu uživatelů (např. malba, ubrousková technika, práce s papírem aj.).
Počítačová učebna - jedná se o tzv. doplňkovou činnost. Uživatelé se zde mohou naučit pracovat s počítačem, včetně možnosti využití internetu k zájmovým či cíleným aktivitám (například hledání zaměstnání a vzdělávacích kurzů, psaní e-mailů aj.).

                                    Kontakty:


Marie Milatová
vedoucí sociálně terapeutických dílen (STD)                                                                                                               tel. č. 558 605 667, 720 538 244     email: m.milatova@nassvetprzno.czPetra Marie Šimková, DiS.
sociální pracovnice DZR, CHB a STD Pržno                                                                                                                  tel. č. 558 605 618, 724 544 507     email: p.simkova@nassvetprzno.cz