Domov pro osoby se zdravotním postižením 


Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením - hluchoslepotou, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.


Služba zahrnuje základní činnosti, které jsou uvedeny ve Veřejném závazku pro Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Pržno zde

Mezi tyto činnosti patří např. pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti apod. 

Náš svět Pržno - Sociální služba je poskytována ve dvou domovech a šesti domcích, které se nachází v příjemném parkovém areálu organizace.

Domov U Slunečnice - bydlení je určeno pro dospívající a mladé osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (přízemí) a pro dospělé osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (patro). Domov U Zvonu - bydlení je určeno pro osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením. Domky Pod Lysou a U Lesa - bydlení je určeno pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s potřebou menší míry podpory. Domky Pod Lysou - celkem 4 domy z toho 2 domy pro 6 uživatelů, 2 domy pro 8 uživatelů. Domky U Lesa - celkem 2 domy, každý pro 8 uživatelů. V přízemí domků je kuchyň, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

                           Kontakty:Mgr. Martina Mendreková

vedoucí DOZP Pržno

tel. č. 739 080 933, email: m.mendrekova@nassvetprzno.cz 


Mgr. Petra Vítová

sociální pracovnice DOZP Pržno   

tel. č. 558 605 617, 704 955 126, email: p.vitova@nassvetprzno.cz


Iveta Kaňáková, DiS.

sociální pracovnice DOZP domky Pržno

tel. č. 558 605 627, 733 349 723, email: i.kanakova@nassvetprzno.cz