Domov pro osoby se zdravotním postižením - DOZP

Domov pro osoby se zdravotním postižením


Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením - hluchoslepotou, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.


Služba zahrnuje základní činnosti, které jsou uvedeny ve Veřejném závazku pro Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Pržno zde

Mezi tyto činnosti patří např. pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti apod. 

Náš svět Pržno - Sociální služba je poskytována ve dvou domovech a šesti domcích, které se nachází v příjemném parkovém areálu organizace.

Domov U Slunečnice - bydlení je určeno pro dospívající a mladé osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (přízemí) a pro dospělé osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (patro). Domov U Zvonu - bydlení je určeno pro osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením. Domky Pod Lysou a U Lesa - bydlení je určeno pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s potřebou menší míry podpory. Domky Pod Lysou - celkem 4 domy z toho 2 domy pro 6 uživatelů, 2 domy pro 8 uživatelů. Domky U Lesa - celkem 2 domy, každý pro 8 uživatelů. V přízemí domků je kuchyň, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Kontakty:

Bc. Květoslava Pavlisková

vedoucí DOZP

tel. č. 734 241 213

email: k.pavliskova@nassvetprzno.cz

Mgr. Petra Vítová

sociální pracovnice DOZP

tel. č. 558 605 617, 704 955 126

email: p.vitova@nassvetprzno.cz

Iveta Kaňáková, DiS.

sociální pracovnice DOZP domky

tel. č. 558 605 627, 733 349 723

email: i.kanakova@nassvetprzno.cz