Domov pro osoby se zdravotním postižením - DOZP

Domov pro osoby se zdravotním postižením


Sociální služba je určena pro muže a ženy s mentálním a kombinovaným postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením - hluchoslepotou, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.


Služba zahrnuje základní činnosti, které jsou uvedeny ve Veřejném závazku pro Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Pržno zde

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje základní činnosti mezi, které patří např. pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti apod. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční služby sociální péče ve dvou domovech (Domov U Zvonu a Domov U Slunečnice) a deseti domcích rodinného typu (Bydlení Pod Lysou, Bydlení Na Rozcestí, Bydlení Pod Lipami a Bydlení V Zahradě).

Domov U Slunečnice - je určen dospívajícím a mladým osobám s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (přízemí) a dospělým osobám s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (patro) s vyšší mírou podpory. Domov U Zvonu - poskytuje péči podporu převážně dospělým osobám s těžkým mentálním či kombinovaným postižením s vyšší mírou podpory. Bydlení Pod Lysou, U Lesa a Na Rozcestí - je sociální službou, která je poskytována v podmínkách běžných domácností. Bydlení je vybudováno jako "satelitní městečko" a je určeno pro uživatele s menší mírou podpory. Služba připravuje uživatele na budoucí možný život v chráněném bydlení. Uživatelé se podílejí na přípravě stravy (např. víkendové vaření), nakupování, péči o domácnost a své osobní věci. Bydlení V Zahradě a Pod Lipami je určeno osobám s mentálním postižením v kombinaci s PAS a osobám s duálním postižením - hluchoslepotou, které potřebují vyšší míru podpory.

Kontakty:

Mgr. Monika Goldmannová

vedoucí DOZP1

Domky A1, A2, A4, SO-02

tel.č. 734 439 923

email: m.goldmannova@nassvetprzno.cz

Radmila Škultetyová

vedoucí DOZP2

Domky A3, A5, B1-B4

tel.č. 734 439 922

email: r.skultetyova@nassvetprzno.cz

Bc. Květoslava Pavlisková

vedoucí DOZP3

Domov U Zvonu

tel. č. 734 241 213

email: k.pavliskova@nassvetprzno.cz

Markéta Górecká

vedoucí DOZP4

Domov U Slunečnice

tel. č. 734 585 380

email: m.gorecka@nassvetprzno.cz

Iveta Kaňáková, DiS.

sociální pracovnice DOZP2 - domky A3, A5, B1-B4

tel. č. 558 605 627, 733 349 723

email: i.kanakova@nassvetprzno.cz

Mgr. Petra Vítová

sociální pracovnice DOZP3 Domov U Zvonu, DOZP1-domky A1, SO-02

tel. č. 558 605 617, 704 955 126

email: p.vitova@nassvetprzno.cz

Mgr. Jana Pavelková

sociální pracovnice DOZP4 Domov U Slunečnice, DOZP1 - domky A2,A4

tel. č. 558 605 628, 739 337 400

email: j.pavelkova@nassvetprzno.cz