Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti


Náš svět, příspěvková organizace, IČO: 00847046 se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: https://www.nassvetprzno.cz

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.7.2022.

Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Náš svět, příspěvková organizace.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné dotazy, náměty, připomínky, či stížnosti, že tato internetová stránky nesplňuje požadavky o přístupnosti, nám můžete sdělit prostřednictvím emailu: info@nassvetprzno.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudou Vaše nároky uspokojeny, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz