Naše služby

Naše služby

Cílem služeb je umožnit žít našim uživatelům spokojeně, udržovat rodinné a blízké vztahy. Podporovat je v jejich dovednostech, schopnostech a vést je k zapojení do běžného společenského života. Motivovat je k aktivnímu způsobu života. Napomáhat udržet, nebo rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které posilují jejich samostatnost a vedou k seberealizaci. Vytvářet důstojné a bezpečné prostředí, vytvářet "Domov".

Další činnosti:

Navazujícími službami jsou sociálně terapeutické dílny (STD), nebo také pro veřejnost určeny služby hotelu. Poskytujeme také možnost pronájmu prostor pro společenské, osvětové, kulturní a sportovní aktivity.