Chráněné BydleníChráněné bydlení (CHB) nabízí každodenní pobyt, aktivní podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování do běžného života, žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.
Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování jejich práv a lidské důstojnosti.

Služba zahrnuje základní činnosti, které jsou uvedeny ve Veřejném závazku:

- pro chráněné bydlení Pržno zde

- pro chráněné bydlení Frýdek-Místek zde

Mezi tyto činnosti patří např. pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid, praní, žehlení, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí apod.

Areál Pržno

V areálu v Pržně je chráněné bydlení poskytováno ve čtyřech domcích, které se nachází v areálu organizace Náš svět Pržno:

V přízemí domků Na Rozcestí ( sociální služba poskytována denně od 7:00 do 19:00 hod.) je kuchyňka, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře jsou jedno a dvoulůžkové pokoje.

Domek V zahradě a Domek Pod Lípami je přízemní. Sociální služba (poskytována 24 hod. denně) je určena pro osoby od 19-64 let s mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením s PAS a lidem s duálním postižením - hluchoslepotou, kteří potřebují podporu jiné fyzické osoby.Pobočka Frýdek - Místek

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je poskytováno v bytových jednotkách a bytech:

  • Bydlení Domov Anenská, ul. J. Lohrera 779 - pro 25 osob.
  • Bydlení Slunečný domov, ul. Horymírova 2287 - pro 4 osoby.

                           Kontakty:


Mgr. Martina Mendreková
vedoucí DOZP a zast. vedoucí CHB Pržno                                                                                                                           tel. č. 739 080 933     email: m.mendrekova@nassvetprzno.cz


Mgr. Lenka Malíková                                                                                                                                                      vedoucí DOZP a zast.. vedoucí CHB pobočka Frýdek-Místek                                                                                            tel. č. 558 111 416, 603 766 894     email: l.malikova@nassvetprzno.cz


Tereza Kašpríková, DiS.
sociální pracovnice CHB pobočka Frýdek-Místek                                                                                                               tel. č. 558 111 416, 724 544 508     email: t.kasprikova@nassvetprzno.cz


Petra Marie Šimková, DiS.
sociální pracovnice DZR, CHB a STD Pržno                                                                                                                          tel. č. 558 605 618, 724 544 507     email: p.simkova@nassvetprzno.cz