Chráněné Bydlení

Chráněné bydlení

Posláním chráněného bydlení Náš svět, příspěvková organizace ve Frýdku-Místku je poskytovat každodenní pobyt a aktivní podporu lidem s mentálním postižením, lidem s kombinovaným postižením a lidem s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním, kteří potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování a chtějí žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování lidských práv a důstojnosti.

Služba zahrnuje základní činnosti, které jsou uvedeny ve Veřejném závazku pro chráněné bydlení Frýdek-Místek zde

Mezi tyto činnosti patří např. pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid, praní, žehlení, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí apod.

Pobočka Frýdek - Místek

Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je poskytováno v bytových jednotkách a bytech:

  • Bydlení Domov Anenská, ul. J. Lohrera 779 - pro 35 osob.
  • Bydlení Slunečný domov, ul. Horymírova 2287 - pro 4 osoby.
Kontakty:

Mgr. Lenka Malíková

vedoucí CHB pobočka Frýdek-Místek

tel. č. 558 111 416, 603 766 894

email: l.malikova@nassvetprzno.cz

Tereza Kašpríková, DiS.

sociální pracovnice CHB Frýdek-Místek

tel. č. 558 111 415, 724 544 508

email: t.kasprikova@nassvetprzno.cz