Domov se zvláštním režimem - DZR 

Domov se zvláštním režimem

Poslání domova se zvláštním režimem (DZR) Pržno:

Posláním Domova U Včelína je vytváření důstojného a bezpečného prostředí pro své uživatele, které podporuje při naplňování jejich individuálních potřeb a přání. Podpora spočívá v motivaci uživatelů k aktivnímu způsobu života, udržení a rozvíjení jejich dovedností, schopností a posilování soběstačnosti.

Služba zahrnuje základní činnosti, které jsou uvedeny ve Veřejném závazku zde

Mezi tyto činnosti patří např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti apod.

Pobytová služba domova se zvláštním režimem je poskytována v jedné dvoupodlažní budově, kde žije 22 uživatelů.

Sociální služba je poskytována ve dvou typech bydlení:
Bydlení Archa - služba je poskytována v přízemí Domova U Včelína, kde je bydlení rozděleno na další dvě bydlení A, B.

Bydlení Eden - služba je poskytována v 1. patře Domova U Včelína a je rovněž rozdělena do dvou samostatných bydlení C, D.

Uživatelé domova se zvláštním režimem bydlí v jednolůžkových pokojích. Domov je rozdělen do 4 bydlení, každé bydlení má svou koupelnu a sociální zařízení umístěné v blízkosti pokojů na chodbě. Dva pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou a sociálním zařízením. Uživatelé mají k dispozici jídelnu, kuchyňku, denní místnosti a terasu s posezením.

Kontakty:

Bc. Jiřina Nováková

vedoucí Domova se zvláštním režimem (DZR)

tel. č. 558 605 678, 604 296 833

email: j.novakova@nassvetprzno.cz

Bc. Petra Marie Šimková, DiS.

sociální pracovnice DZR a STD

tel. č. 558 605 618, 724 544 507

email: p.simkova@nassvetprzno.cz