Domov se zvláštním režimem 

Charakteristika domova se zvláštním režimem (DZR) Pržno:

Bydlení  je určeno pro osoby, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s poruchami chování, specifickými potřebami a s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenie) jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Služba zahrnuje základní činnosti, které jsou uvedeny ve Veřejném závazku zde

Mezi tyto činnosti patří např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osob, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti apod.

Pobytová služba domova se zvláštním režimem je poskytována v jedné dvoupodlažní budově, kde žije 22 uživatelů.

Sociální služba je poskytována ve dvou typech bydlení: Bydlení Archa - služba je poskytována v přízemí Domova U Včelína,  Bydlení Eden - služba je poskytována v 1. patře Domova U Včelína.

Uživatelé domova se zvláštním režimem bydlí v jednolůžkových pokojích. Domov je rozdělen do 4 bydlení, každé bydlení má svou koupelnu a sociální zařízení umístěné v blízkosti pokojů na chodbě. Dva pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou a sociálním zařízením. Uživatelé mají k dispozici jídelnu, kuchyňku, denní místnosti a terasu s posezením.

                                  Kontakty:


Bc. Jiřina Nováková

vedoucí Domova se zvláštním režimem (DZR)

tel. č. 558 605 677, 604 296 833, email: j.novakova@nassvetprzno.cz


Petra Marie Šimková, DiS.

sociální pracovnice DZR a STD Pržno

tel. č. 558 605 618, 724 544 507, email: p.simkova@nassvetprzno.cz