Domov se zvláštním režimem - DZR 

Domov se zvláštním režimem

Charakteristika domova se zvláštním režimem (DZR) Pržno:

Bydlení  je určeno pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s poruchami chování, specifickými potřebami a s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenie) jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Služba zahrnuje základní činnosti, které jsou uvedeny ve Veřejném závazku zde

Mezi tyto činnosti patří např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti apod.

Pobytová služba domova se zvláštním režimem je poskytována v jedné dvoupodlažní budově, kde žije 22 uživatelů.

Sociální služba je poskytována ve dvou typech bydlení: Bydlení Archa - služba je poskytována v přízemí Domova U Včelína,  Bydlení Eden - služba je poskytována v 1. patře Domova U Včelína.

Uživatelé domova se zvláštním režimem bydlí v jednolůžkových pokojích. Domov je rozdělen do 4 bydlení, každé bydlení má svou koupelnu a sociální zařízení umístěné v blízkosti pokojů na chodbě. Dva pokoje jsou vybaveny vlastní koupelnou a sociálním zařízením. Uživatelé mají k dispozici jídelnu, kuchyňku, denní místnosti a terasu s posezením.

Kontakty:

Bc. Jiřina Nováková

vedoucí Domova se zvláštním režimem (DZR)

tel. č. 558 605 678, 604 296 833

email: j.novakova@nassvetprzno.cz

Bc. Petra Marie Šimková, DiS.

sociální pracovnice DZR a STD

tel. č. 558 605 618, 724 544 507

email: p.simkova@nassvetprzno.cz