Dobrovolnictví


DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolníkem se může stát každý člověk, který je ochoten a

schopen darovat někomu jinému trochu svého čas.

Každý zájemce o dobrovolnickou činnost prochází vstupním pohovorem a školením. Garantem této činnosti je humanitární organizace ADRA, která má v dobrovolnictví dlouholeté zkušenosti. Dobrovolnická činnost probíhá na základě smlouvy.

Dobrovolník pro uživatele by měl být empatický, společenský, bez úhony, zdravotně způsobilý s chutí pomáhat. Bude mít  možnost pomáhat a podporovat konkrétního uživatele, nebo skupinu uživatel, a to v aktivním trávení jejich volného času (např. povídáním si, nasloucháním, tvořením, návštěvou koncertu, výstavy, jarmarku, procházkou, hráním stolní hry, zpíváním, tančením...).

Kontaktní osoby pro dobrovolnickou činnost v příspěvkové organizaci Náš svět, p.o.

Tereza Kašpíková, DiS.

Náš svět, p.o. pobočka Frýdek-Místek

tel.č. 558 111 415, 724 544 508

email: t.kasprikova@nassvetprzno.cz

Iveta Kaňáková, DiS.

Náš svět, p.o. Pržno

tel.č. 558 605 627, 733 349 723

email: i.kanakova@nassvetprzno.cz

Pravidla dobrovolnického programu

Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel:

Pojištění dobrovolníka

Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno:

 • pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví
 • pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti
 • pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)
Kodex dobrovolníka
 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd), neriskovat.
 • Být "týmovým hráčem".
 • Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.
 • Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.
 • Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.
 • Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.
 • Není pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Chová se k uživatelům domova ohleduplně.
 • Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.
 • Dodržuje obecné zásady slušného chování.
 • Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
 • Odloží návštěvu v případě nemoci.