Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

 

Dobrovolnickou službu v příspěvkové organizaci Náš svět, zprostředkovává a zajišťuje Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek.

Radniční 1242

738 01  Frýdek-Místek

Telefon:  +420 739 320 717

Email: irena.blablova@adra.cz

www.adrafrydekmistek.cz

 

 

 

Náš svět Pržno, příspěvková organizace, má s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek uzavřenou smlouvu o spolupráci při dobrovolnické činnosti.

 

Pravidla dobrovolnického programu

Dobrovolnické centrum, které získalo akreditaci Ministerstva vnitra, se musí řídit zákonem o dobrovolnické činnosti. Z tohoto zákona vyplývají některá z těchto pravidel:

 

Pojištění dobrovolníka

Nejde o zdravotní či sociální pojištění, jde o odpovědnostní pojištění. Toto pojištění dobrovolníka je sjednáno:

 • pro případ úrazu dobrovolníka, který by se stal při výkonu dobrovolnictví
 • pro případ úrazu, který se stane uživateli při výkonu dobrovolnické činnosti
 • pro případ zničení věci, která patří třetí osobě (přijímající organizaci)

 

Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obrátit o bližší informace na tyto osoby:

 

Kontaktní osoba pro dobrovolnickou činnost v příspěvkové organizaci Náš svět, je Michaela Šebková, mobil: +420 602 622 879, e-mail: m.sebkova@centrumprzno.cz

 

Noví zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat

Koordinátorku v DC ADRA, Irenu Blablovou, mobil 739 320 717, e-mail: irena.blablova@adra.cz

 

Kodex dobrovolníka  

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý, mít smysl pro povinnost a zodpovědnost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd), neriskovat.
 • Být „týmovým hráčem“.
 • Dobrovolník nenahrazuje svojí činností zaměstnance.
 • Zachovává mlčenlivost o osobních údajích uživatelů zařízení a o zařízení samotném.
 • Nepřebírá žádnou finanční částku od uživatelů, cennosti, klíče a jiné osobní věci.
 • Nepřichází do zařízení s úmyslem obracet lidi na víru, za účelem prodeje produktů.
 • Není pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Chová se k uživatelům domova ohleduplně.
 • Mluví s uživateli jasně, klidně a jednoduše.
 • Dodržuje obecné zásady slušného chování.
 • Nezasahuje do rodinných vztahů uživatelů.
 • Odloží návštěvu v případě nemoci.