Naši sponzoři a Dotace

Naši sponzoři

Poskytnuté příspěvky, dotace a finanční dary na podporu činnosti organizace Náš svět, p. o. v roce 2024

VĚCNÝ NEBO FINANČNÍ DAR:

 • Libuše Chytrošová
 • Radim Daňhel

Poskytnuté příspěvky, dotace a finanční dary na podporu činnosti organizace Náš svět, p. o. v roce 2023

VĚCNÝ NEBO FINANČNÍ DAR:

 • HARTMANN - RICO a.s.
 • Jan Mazal
 • Medical Union s.r.o.
 • Hyundai Transys Czech, s.r.o.
 • F. Kiesevetter a M. Vařák
 • Radim Daňhel
 • Tesař mražené s.r.o
 • Lašská pekárna s.r.o.
 • Jindřiška Drabíková
 • Hlas Srdce, nadační fond
 • Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Pionýrů spol.s.r.o. - Lékárna Anenská
DOTACE:
 • Statutární město Frýdek - Místek
 • Obec Pržno 
 • Město Frýdlant nad Ostravicí
 • Obec Střítěž
 • Město Kopřivnice
 • statutární město Havířov
 • Nadace ČEZ

Všem děkujeme!

                 Dotace:

Neinvestiční dotace od statutárního města Frýdek - Místek

Statutární město Frýdek Místek poskytlo pro rok 2023 neinvestiční dotaci ve výši 20.000,-Kč na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby chráněného bydlení poskytovaných na pobočce organizace Náš svět, p.o. ve Frýdku - Místku.

Dotace od Obce Pržno

Obec Pržno poskytlo pro rok 2023 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50.000,- Kč na provozní účely organizace Náš svět, příspěvková organizace.

Neinvestiční dotace od města Frýdlant nad Ostravicí

Město Frýdlant nad Ostravicí poskytlo pro rok 2023 účelovou neinvestiční dotaci na uznatelné výdeje spojené s činností na služby sociální péče.

Neinvestiční dotace od obce Střítěž

Obec Střítěž poskytla pro rok 2023 účelovou neinvestiční dotaci na provozní náklady občanky ze Střítěže, uživatelky sociální služby DOZP.

Neinvestiční dotace od města Kopřivnice

Město Kopřivnice poskytlo pro rok 2023 účelovou neinvestiční dotaci na běžné provozní náklady související s poskytováním sociálních služeb.

Neinvestiční dotace od statutárního města Havířov

Město Havířov poskytlo pro rok 2023 účelovou neinvestiční dotaci za účelem úhrady nákladů souvisejících s poskytováním pobytových sociálních služeb občanům města Havířov v roce 2023.

2023
2023