Naši sponzoři a Dotace

Naši sponzoři

Poskytnuté příspěvky, dotace a finanční dary na podporu činnosti organizace Náš svět, p. o. v roce 2021:

DispoMask Czech s.r.o. - věcný dar

Jaroslav Dvorský Autoslužby - finanční dar

Nadace Charty 77 - finanční dar

Obec Metylovice - finanční dar

Obec Ostravice - finanční dar

Yvona Haltofová - věcný dar

Obec Pstruží - finanční dar

Obec Pržno - dotace

Obec Střítěž - dotace

Město Frýdek - Místek - dotace

Jarmila Trlicová - finanční dar

Nela Žitníková - finanční dar

Obec Kopřivnice - dotace

Všem děkujeme!

                 Dotace:

Neinvestiční dotace od města Kopřivnice

Město Kopřivnice poskytlo pro rok 2022 neinvestiční dotaci ve výši 36.000,- Kč účelově určenou na úhradu provozních neinvestičních nákladů poskytování služby DOZP.

Neinvestiční dotace od statutárního města Frýdek - Místek

Statutární město Frýdek Místek poskytlo pro rok 2022 neinvestiční dotaci ve výši 20.000,-Kč na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby chráněného bydlení poskytovaných na pobočce organizace Náš svět, p.o. ve Frýdku - Místku.

Neinvestiční dotace od obce Pržno

Obec Pržno poskytlo pro rok 2021 neinvestiční dotaci ve výši 50.000,-Kč, a to na rozvoj sociálních služeb - úhradu provozních nákladů sociálních pobytových služeb v organizaci Náš svět, p.o. Pržno.

Neinvestiční dotace od města Frýdek - Místek

Statutární město Frýdek Místek poskytlo pro rok 2021 neinvestiční dotaci ve výši 20.000,-Kč na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby chráněného bydlení poskytovaných na pobočce organizace Náš svět, p.o. ve Frýdku - Místku.

Dotace od obce Střítež

Obec Střítež poskytla pro rok 2021 neinvestiční dotaci ve výši 10.000,-Kč, a to na částečnou úhradu spotřeby energie uživatelky (občanky ze Stříteže) sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením.

Neinvestiční dotace od města Kopřivnice

Město Kopřivnice poskytlo pro rok 2021 neinvestiční dotaci ve výši 50.000,- Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů dle uzavřené smlouvy.