Naši sponzoři a Dotace

Naši sponzoři

Poskytnuté příspěvky, dotace a finanční dary na podporu činnosti organizace Náš svět, p. o. v roce 2023

VĚCNÝ NEBO FINANČNÍ DAR:

 • HARTMANN - RICO a.s.
 • Jan Mazal
 • Medical Union s.r.o.
 • Hyundai Transys Czech, s.r.o.


Poskytnuté příspěvky, dotace a finanční dary na podporu činnosti organizace Náš svět, p. o. v roce 2022

VĚCNÝ NEBO FINANČNÍ DAR:

 • Stavebniny DEK a.s.
 • PIONÝRů spol. s.r.o. - Lékárna Anenská
 • TB MONT Morava s.r.o.
 • HARTMANN - RICO a.s.
 • Ivan Kunert
 • spolek FREE WILL
 • Stanislav Raszka 

DOTACE:

 • Statutární město Frýdek - Místek
 • Statutární město Havířov
 • Obec Střítěž 
 • Město Kopřivnice

Všem děkujeme!

                 Dotace:

Neinvestiční dotace od města Kopřivnice

Město Kopřivnice poskytlo pro rok 2022 neinvestiční dotaci ve výši 36.000,- Kč účelově určenou na úhradu provozních neinvestičních nákladů poskytování služby DOZP.

Neinvestiční dotace od statutárního města Frýdek - Místek

Statutární město Frýdek Místek poskytlo pro rok 2022 neinvestiční dotaci ve výši 20.000,-Kč na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby chráněného bydlení poskytovaných na pobočce organizace Náš svět, p.o. ve Frýdku - Místku.

Neinvestiční dotace od statutárního města Havířov

Statutární město Havířov poskytlo pro rok 2022 neinvestiční finanční dotaci ve výši 35.000,- Kč z rozpočtu statutátního města Havířov.

Neinvestiční dotace od obce Střítěž

Obec Střítěž poskytlo pro rok 2022 neinvestiční finanční dotaci ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu obce.