Naši sponzoři a Dotace

Naši sponzoři

Poskytnuté příspěvky, dotace a finanční dary na podporu činnosti organizace Náš svět, p. o. v roce 2022:

HARTMANN - RICO a.s. - finanční dar

Ivan Kunert - finanční dar

spolek FREE WILL - věcný dar

Stanislav Raszka - finanční dar

statutární město Frýdek - Místek - dotace

statutární město Havířov - dotace

Obec Střítěž - dotace

Město Kopřivnice - dotace

Všem děkujeme!

                 Dotace:

Neinvestiční dotace od města Kopřivnice

Město Kopřivnice poskytlo pro rok 2022 neinvestiční dotaci ve výši 36.000,- Kč účelově určenou na úhradu provozních neinvestičních nákladů poskytování služby DOZP.

Neinvestiční dotace od statutárního města Frýdek - Místek

Statutární město Frýdek Místek poskytlo pro rok 2022 neinvestiční dotaci ve výši 20.000,-Kč na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby chráněného bydlení poskytovaných na pobočce organizace Náš svět, p.o. ve Frýdku - Místku.

Neinvestiční dotace od statutárního města Havířov

Statutární město Havířov poskytlo pro rok 2022 neinvestiční finanční dotaci ve výši 35.000,- Kč z rozpočtu statutátního města Havířov.

Neinvestiční dotace od obce Střítěž

Obec Střítěž poskytlo pro rok 2022 neinvestiční finanční dotaci ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu obce.