Naši sponzoři a Dotace

Naši sponzoři

Poskytnuté příspěvky, dotace a finanční dary na podporu činnosti organizace Náš svět, p. o. v roce 2021:

DispoMask Czech s.r.o. - věcný dar

Jaroslav Dvorský Autoslužby - finanční dar

Nadace Charty 77 - finanční dar

Obec Metylovice - finanční dar

Obec Ostravice - finanční dar

Yvona Haltofová - věcný dar

Obec Pstruží - finanční dar

Obec Pržno - dotace

Obec Střítěž - dotace

Město Frýdek - Místek - dotace

Jarmila Trlicová - finanční dar

Nela Žitníková - finanční dar

Obec Kopřivnice - dotace

Všem děkujeme!

                 Dotace:

Neinvestiční dotace od města Kopřivnice

Město Kopřivnice poskytlo pro rok 2022 neinvestiční dotaci ve výši 36.000,- Kč účelově určenou na úhradu provozních neinvestičních nákladů poskytování služby DOZP.

Neinvestiční dotace od statutárního města Frýdek - Místek

Statutární město Frýdek Místek poskytlo pro rok 2022 neinvestiční dotaci ve výši 20.000,-Kč na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby chráněného bydlení poskytovaných na pobočce organizace Náš svět, p.o. ve Frýdku - Místku.

Neinvestiční dotace od statutárního města Havířov

Statutární město Havířov poskytlo pro rok 2022 neinvestiční finanční dotaci ve výši 35.000,- Kč z rozpočtu statutátního města Havířov.