Naši sponzoři a Dotace

Naši sponzoři

Poskytnuté příspěvky, dotace a finanční dary na podporu činnosti organizace Náš svět, p. o. v roce 2024

VĚCNÝ NEBO FINANČNÍ DAR:

 • Libuše Chytrošová
 • Radim Daňhel
 • Jana Kuběnová
 • Ivan Kunert
 • Obec Střítež

DOTACE:
 • Statutární město Frýdek - Místek
 • Obec Pržno 
 • Město Frýdlant nad Ostravicí
 • Obec Střítěž
 • Město Kopřivnice
 • Statutární město Havířov

Všem děkujeme!

                 Dotace:


Neinvestiční dotace od města Kopřivnice

Město Kopřivnice poskytlo pro rok 2024 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 36.000,-Kč na úhradu provozních nákladů sociální služby "Domov pro osoby se zdravotním postižením"

Neinvestiční dotace od statutárního města Frýdek - Místek

Statutární město Frýdek Místek poskytlo pro rok 2024 neinvestiční dotaci ve výši 20.000,-Kč na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby chráněného bydlení poskytovaných na pobočce organizace Náš svět, p.o. ve Frýdku - Místku.

Dotace od Obce Pržno

Obec Pržno poskytlo pro rok 2024 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 70.000,- Kč na provozní účely organizace Náš svět, příspěvková organizace.

Neinvestiční dotace od města Frýdlant nad Ostravicí

Město Frýdlant nad Ostravicí poskytlo pro rok 2024 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20.000,-Kč na uznatelné výdeje spojené s činností na služby sociální péče.

Neinvestiční dotace od obce Střítěž

Obec Střítěž poskytla pro rok 2024 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10.000,- Kč na provozní náklady občanky ze Střítěže, uživatelky sociální služby DOZP.

Neinvestiční dotace od statutárního města Havířov

Statutární město Havířov poskytlo pro rok 2024 neinvestiční dotaci ve výši 40.000,-Kč výhradně za účelem úhrady nákladů souvisejících s poskytováním pobytových sociálních služeb občanům města Havířovú.

2023
2023