Pomáhejte s námi

Podpořte nás a naše klienty prostřednictvím našich projektů!

Podejte pomocnou ruku tam, kde je třeba.

účet veřejné sbírky Náš svět p.o. 138 774 8930/2700

Za veškerou Vaši pomoc a podporu předem děkujeme!

Finanční prostředky z veřejné sbírky budou využity:

  • na speciální kompenzační a vzdělávací pomůcky pro tělesně, mentálně, zrakově a sluchově postižené klienty naší organizace Náš svět p.o. Pržno
  • na péči o naš zvířátka, na údržbu zeleně včetně zahradnických prací

Za veškerou Vaši pomoc a podporu předem děkujeme!

O veřejné sbírce

Osvědčení o konání veřejné sbírky č.j. MSK 71419/2020 bylo vydáno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Sbírka bude prováděna na území ČR od 01. 08. 2020 na neurčito.

Účel sbírky: získávání peněžních prostředků na údržbu zeleně (včetně zahradnických prací), péči o naš zvířátka a na speciální kompenzační a vzdělávací pomůcky pro tělesně, mentálně, zrakově a sluchově postižené klienty naší organizace Náš svět p.o. Pržno.

Povolené formy veřejné sbírky: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu číslo 138 774 8930/2700, vedeny u UniCredit Bank a.s., složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, pokladničkami a prodejem předmětů-v jejichž ceně je příspěvek zahrnut ve výši 20,-Kč.

Roční průběžné vyúčtování bude zpracováváno ke dni 31. srpna.

Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Ing. Pavlína Guziurová, ekonomka.