Pomáhejte s námi

Pomáhejte s námi

Podpořte nás a naše klienty prostřednictvím našich projektů!

Podejte pomocnou ruku tam, kde je třeba.

Za veškerou Vaši pomoc a podporu předem děkujeme!

Darované finanční prostředky budou využity:

  • na speciální kompenzační a vzdělávací pomůcky pro tělesně, mentálně, zrakově a sluchově postižené klienty naší organizace Náš svět p.o. Pržno
  • na péči o naše zvířátka, na údržbu zeleně včetně zahradnických prací
  • nebo Vámi určený účel

Děkujeme!