Ceník

Ceny poskytovaných služeb - Chráněné bydlení (CHB) - Anenská, Frýdek-Místek (CHB 1)

                                            - Chráněné bydlení  (CHB) - Pržno a Slunečný Domov Frýdek-Místek (CHB 2)

Ceny poskytovaných služeb: Domov pro osoby se zdrav. postižením (DOZP) a Domov se zvláštním režimem (DZR)