Historie

Historie - Fotogalerie

Historie příspěvkové organizace Náš svět sahá do roku 1974, kdy ubytovací kapacita byla situována v obci Ostravice. Objekt byl původně postaven v 60. letech a zajišťoval ubytování stavebním dělníkům podílejícím se na výstavbě vodního díla Šance. V roce 1973 byly provedeny nezbytné stavební úpravy těchto ubytoven a v lednu 1974 byl otevřen Ústav sociální péče pro mládež Ostravice.

V roce 1998 došlo k rozšíření ústavu otevřením jeho nově zrekonstruované pobočky ve Frýdku - Místku na ulici J. Lohrera. Zde byla v roce 2007 registrována sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP).

Od roku 2003 je zařízení samostatnou příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje s názvem Náš svět, příspěvková organizace, a zajišťuje komplexní celoroční péči pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním.

V roce 2005 se uživatelé z Ostravice přestěhovali do nově vybudovaného zařízení v obci Pržno, jehož součástí jsou 3 větší objekty a několik domků rodinného typu. Postupně se zrealizovala výsadba příjemného parkového areálu. Součástí výsadby jsou okrasné dřeviny, stromy, keře, ovocné stromy a také francouzská zahrada či skleník.

V roce 2007 si naše organizace pronajala jeden byt pro sociální službu chráněného bydlení (CHB) ve Frýdku - Místku na ul. Horymírova a v roce 2013 v tomtéž objektu získala k pronájmu byt druhý pro další 3 uživatele.

V roce 2013 započala rekonstrukce objektu DOZP - Domov Anenská na ul. J. Lohrera 779 ve Frýdku - Místku, která vznikla na základě analýzy potřeb stávajících uživatelů. Proto byl objekt v letech 2013 -2016 upraven tak, aby kapacita služby v Domově Anenská byla rozdělena na 25 míst CHB a 10 míst pro sociální službu DOZP.

O dalších 6 let později k 1. 1. 2021 byla v objektu na ul. J. Lohrera ve Frýdku - Místku rozšířena služba chráněného bydlení o 10 míst, zároveň došlo ke zrušení poskytování sociální služby DOZP.

V současné době poskytuje příspěvková organizace Náš svět sociální službu Chráněné bydlení ve Frýdku - Místku pro 39 osob (z toho pro 4 uživatele na ul. Horymírova a pro 35 uživatelů na ulici J. Lohrera). V obci Pržno organizace poskytuje pobytové sociální služby dalším 142 uživatelům a službu sociálně terapeutických dílen pro 50 klientů.

Náš svět, příspěvková organizace poskytuje pobytové služby celkem pro 181 uživatelů a službu sociálně terapeutických dílen pro 50 klientů.