Neinvestiční dotace

Statutární město Karviná poskytlo na rok 2020 neinvestiční dotaci ve výši 5.000,- Kč, a to na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně. Děkujeme!