Důležitá oznámení

 Podmínky pro návštěvy v zařízení NÁŠ SVĚT, p.o.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 162402020 platného od 4.7.2020 a Mimořádného opatření č. 16/2020, vydaného KHS dne 23. 7. 2020, můžete své nejbližší v našem zařízení navštívit pouze za podmínky, že po celou dobu návštěvy (od vstupu do areálu organizace) budete nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) a zároveň budete dodržovat minimálně 1,5 metru odstup od uživatele, případně našich zaměstnanců.

Toto opatření je účinné ode dne vyhlášení a platné až do jeho odvolání.

Návštěvy jsou koordinovány sociálními pracovníky, aby nedocházelo k velké koncentraci osob. Před uskutečněním návštěvy kontaktujte sociálního pracovníka a dohodněte si termín návštěvy.

Kontaktní tel. čísla sociálních pracovníků:

Domov se zvláštním režimem a CHB Pržno - 558 605 618, 724 544 507

DOZP Domov Slunečnice, Domov U Zvonu Pržno - 558 605 617, 704 955 126

DOZP Domky Pržno - 558 605 617, 602 622 879